Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
03:11 NGÀY 19/11/2019
Thông tin dược

THÔNG TIN DƯỢC 2024

1. 195 thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm: Xem chi tiết

2. 341_QD_SYT_AG_thu_hoi_CBPM_Cty_Bamboo_Cty_Winlab_Ba_Xuyen: Xem chi tiết

3. 539 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3: Xem chi tiết

4. 591 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

5. 624 thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm: Xem chi tiết

6. 767 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc: Xem chi tiết

7. 1134 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

8. 1289 Thu hồi số tiếp nhận số công bố sản phẩm mỹ phẩm: Xem chi tiết

9. 1624 Khuyến cáo hàm lượng Natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn: Xem chi tiết


THÔNG TIN DƯỢC 2023

1. Xin báo giá vật tư kỹ thuật cao năm 2023: Xem chi tiết

2. Thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn: Xem chi tiết

3. 3955 thu hồi mỹ phẩm: Xem chi tiết

4. 3954 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm: Xem chi tiết

5. Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng: Xem chi tiết

6. Đình chỉ lưu hành: Xem chi tiết

7. 3196 thu hồi sàn phẩm Serum diếp cá siêu kích trắng: Xem chi tiết

7. 1628 CV ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THU HỒI MỸ PHẨM: Xem chi tiết

THÔNG TIN DƯỢC 2022


1. Thông báo tương tác chống chỉ định trong thực hành lâm sàng: Xem chi tiết

2. Xin báo giá vật tư hóa chất thận nhân tạo chu kỳ 2022: Xem chi tiết

3. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Gout: Xem chi tiết

THÔNG TIN DƯỢC 2021

1. 156 thu hồi PPD Tuberculin: Xem chi tiết

2. 235 đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng: Xem chi tiết

3. 272 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

4. 1219 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

5. 1235 CV ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

6. 1323 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

7. 1324 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc: Xem chi tiết

8. 1376 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm k được phép lưu hành: Xem chi tiết

9. 1450 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc: Xem chi tiết

10. 1909 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

11. 2476 thu hồi công văn số 5944: Xem chi tiết

12. 2476 thu hồi công văn số 5944: Xem chi tiết

13. 2569 Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

14. 2620 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3: Xem chi tiết

15. 2646 CV Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3: Xem chi tiết

16. 2870 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

17. 3443 CV ĐÌNH CHỈ THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

18. 3775 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

19. 4016 đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành: Xem chi tiết

20. 5013 đình chĩ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đat tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

21. 5014 đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng: Xem chi tiết

22. 11331 CV VV ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

23. 29_QD-BYT: Xem chi tiết

Bài viết cùng chủ đề