Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
03:11 NGÀY 19/11/2019
Thông tin dược
THÔNG TIN DƯỢC 2023

1. Xin báo giá vật tư kỹ thuật cao năm 2023: Xem chi tiết

THÔNG TIN DƯỢC 2022


1. Chống chỉ định thực hành lâm sàng: Xem chi tiết

2. Xin báo giá vật tư hóa chất thận nhân tạo chu kỳ 2022: Xem chi tiết

3. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Gout: Xem chi tiết

THÔNG TIN DƯỢC 2021

1. 156 thu hồi PPD Tuberculin: Xem chi tiết

2. 235 đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng: Xem chi tiết

3. 272 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

4. 1219 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

5. 1235 CV ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

6. 1323 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

7. 1324 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc: Xem chi tiết

8. 1376 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm k được phép lưu hành: Xem chi tiết

9. 1450 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc: Xem chi tiết

10. 1909 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

11. 2476 thu hồi công văn số 5944: Xem chi tiết

12. 2476 thu hồi công văn số 5944: Xem chi tiết

13. 2569 Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

14. 2620 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3: Xem chi tiết

15. 2646 CV Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3: Xem chi tiết

16. 2870 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

17. 3443 CV ĐÌNH CHỈ THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

18. 3775 TB thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2: Xem chi tiết

19. 4016 đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành: Xem chi tiết

20. 5013 đình chĩ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đat tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

21. 5014 đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng: Xem chi tiết

22. 11331 CV VV ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Xem chi tiết

23. 29_QD-BYT: Xem chi tiết
Bài viết cùng chủ đề