Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Răng Hàm Mặt

- Khám và điều trị kết hợp phương pháp nội - ngoại khoa.

- Khám chữa bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh răng miệng.

- Chỉ đạo tuyến theo chuyên khoa.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe – chăm sóc sức khỏe cộng đồng.