Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
VLTL - PHCN

- Khám điều trị và phục hồi chức năng cho người khiếm khuyết dẩn đến giảm chức năng tàn tật.

- Sản xuất các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thay thế.

- Hoạt dộng phục hồi chức năng dựa vào công đồng.