Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Nội Tim Mạch

- Khám và điều trị bệnh nhân cao tuổi.

- Điều trị bệnh mãn tính: Tim mạch,huyết áp, tiểu đường và các bệnh lý kết hợp.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.