Liên kết web
Quảng cáo
Văn bản
Danh mục Văn bản
Tên Văn bản Số ký hiệu Cơ quan ban hành Thời gian ban hành
Quyết định kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu 3349/QĐ-TTYT TTYT 21/12/2022
Công văn về việc xử lý sai phạm viên chức 128/TTYT-TC TTYT 15/10/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 6101/QĐ-BYT của Bộ Y Tế 94/SYT-NVYD SYT 13giờ15phút 16/01/2020
Tài liệu tập huấn Chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp theo giấy mời số 14/GM-SYT ngày 03/02/2020 của Sở Y tế 02/TL-SYT SYT 03/02/2020
Thông Báo Số 05/TB-ĐTN của ĐNT V/v Huy Động Đoàn Viên Thanh Niên và Phân Công Nhiệm Vụ Ra Quân Hưởng Ứng Ngày Môi Trường........ 05/TB-ĐTN ĐTN 05/06/2019
Thông Báo Số 33/TB-TTYT Về Việc Làm Thêm Ngoài Giờ Tại Khoa CĐHA 33/TB-TTYT TTYT 01/03/2019
Giấy Mời Số 12/GM-TTYT Về Việc Hướng Dẫn Đề Tài NCKH Và Sáng Kiến 2019 12/GM - TTYT TTYT 26/02/2019
Công Văn Số 14/TTYT-KHNV Về Việc Quy Định Về Các Chữ Viết Tắt Trong Hồ Sơ Bệnh Án 14/TTYT-KHNV TTYT 21/2/2019
Kê Hoạch Số 37/KH-TTYT của TTYT V/v Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Sáng Kiến Của TTYT Huyện Giồng Riềng Năm 2019 37/KH-TTYT TTYT 29/01/2019
Thông Báo Số 30/TB-TTYT của TTYT V/v Thực Hiện Kế Hoạch Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Sáng Kiến Năm 2019 30/TB-TTYT TTYT 21/02/2019
Quyết Định 4132/2001/QĐ-BYT của Bộ Y Tế V/v Ban Hành Bản Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Người Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới 4132/2001/QĐ-BYT BYT 01/10/2001
Quyết Định 1613/BYT-QĐ của Bộ Y Tế V/v Ban Hành Tiêu Chuẩn Phân Loại Sức Khỏe Để Khám Tuyển, Khám Định Kỳ Cho Người Lao Động 1613/BYT-QĐ BYT 15/08/1997