Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Dược

- Có kế hoạch cung cấp số lượng thuốc:thông thường, cấp cứu, gây mê hồi sức….., thuốc nội trú,ngôi trú.

- Cung cấp dụng cụ vật tự tiêu hao, mau hỏng: Bông băng, cồn , gòn, gạt….

- Quản lý kinh phí thuốc.

- Tiết kiệm - Hiệu quả.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.