Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
07:01 NGÀY 04/01/2024
Công khai tài sản năm 2022
Quyết định công khai tài sản: Xem chi tiết

Mẫu 09a (Công khai mua sắm)
Xem chi tiết

Mẫu số 09b (Công khai trụ sở làm việc)
Xem chi tiết

Mẫu số 09c (Công khai quản lý, sử dụng tài sản)Xem chi tiết

 
Bài viết cùng chủ đề