Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Lao

- Khám và điều trị phát hiện bệnh nhân lao.

- Hướng dẩn bệnh nhân khạc nhổ đúng nơi quy định.

- Chỉ đạo tuyến.

- Phòng chóng dịch tại cộng đồng.