Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Y Học Cổ Truyền

- Kết hợp khoa Y Học Cổ Truyền

- Y Học Hiện Đại.

- Điều trị bệnh nội ngoại trú.

- Hướng dẩn và sử dụng kiến thức thông thường rồi xoa bóp ân nguyện, tập dưõng sinh, sử dụng thuốc y học cổ tryền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.