Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

- Có buồng thủ thuật, phẩu thuật khi có yêu cầu cấp cứu theo kế hoạch.