Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Thực hiện qui chế chống nhiểm khuẩn bệnh viện.

- Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế( đóng gói, dụng cụ tiểu phẩu, trung phẩu, đại phẩu).

- Xử lý chất thải bệnh viện.

- Vệ sinh bệnh viện xanh sạch đẹp.

- Giám sát an toàn thực phẩm.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.