Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Truyền Nhiễm

- Khám điều trị đặc thù các bệnh truyền nhiểm.

- Quản lý bệnh truyền nhiểm.

- Chóng lây chéo( cô lập bệnh nhân không di chuyển sang khoa khác).

- Chỉ đạo tuyến.

- Phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện.