Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Nội

- Phương pháp điều trị không phẩu thuật.

- Khám chữa bệnh kết hợp khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

- Tham gia đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến .