Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
03:11 NGÀY 19/11/2019
Thông tin dược
THÔNG TIN DƯỢC 2020

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ADR: Xem chi tiết 

An toàn trong sử dụng thuốc tiêm: Xem chi tiết

Bantin.CGD.So2.2020: Xem chi tiết

BantinCGD.so.1.2020: Xem chi tiết

BT CGD. 3.2020: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 349 SYT NVYD: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 1857 SYT NVYD: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 1963 SYT NVYD: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 2035 SYT NVYD: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 2553 SYT NVYD: Xem chi tiết

CV Thu hoi thuoc 2701: Xem chi tiết

Điểm tin nghiên cứu Dapagliflozin và biến cố tim mạch trên: Xem chi tiết

EMA xác nhận thông tin thuốc axit béo omega: Xem chi tiết

FDA Tránh sử dụng NSAIDs khi mang thai từ 20 tuần trở đi: Xem chi tiết

Sử dụng hợp lý insulin trong điều trị đái tháo đường _bai1: Xem chi tiết

Thuốc chống viêm không steroid: Xem chi tiết


Bản tin cảnh giác dược số 1-2019: Xem chi tiết

Bản tin cảnh giác dược số 2-2019: Xem chi tiết

Sử dụng hợp lý các thuốc giảm đau: Xem chi tiết

Thông tư 20-2017 QĐ Thuốc kiểm soát đặc biệt: Xem chi tiết

Thông tư 19-2018  Danh mục thuốc thiết yếu: Xem chi tiết

Thông tư 30-2018: Xem chi tiết

Phụ lục TT30-2018:  Xem chi tiết

Thông tư 18-2018 bổ sung tt-52-2017-tt-byt-về-đơn-thuốc-trong-điều-trị-ngoại-trú: Xem chi tiết

1859 SYT đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng: Xem chi tiết

1963 thu hồi thuốc 1000: Xem chi tiết

2035 thu hồi thuốc chứa Ranitidine: Xem chi tiết

2036 đình chỉ lư hành thuốc Desratel không đạt chất lượng: Xem chi tiết

2037 đình chỉ lưu hành thuốc Cetirizin: Xem chi tiết

2105 đình chỉ lư hành thuốc: Xem chi tiết

2146 đình chỉ lưu hành AMK không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

2194 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Xem chi tiết

2196 đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus: Xem chi tiết

2273 đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400: Xem chi tiết
Bài viết cùng chủ đề