Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Hồi Sức Chông Độc

- Khám điều trị tích cực bệnh nhân nặng, có chức năng sống đe dọa cần hổ trợ

- Có dây chuyền cấp cứu điều trị chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa , hổ trợ chuyên môn cho hệ thông hồi sức chống độc.