Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Tai Mũi Họng

- Nội soi vùng bệnh lý TMH.

- Điều trị kết hợp nội ngoại khoa: Nạo VA, Cắt Amidan.

- Chỉ đạo tuyến.

- Đào tạo theo chuyên khoa.

- Tuyền truyền giáo dục sức khỏe.