Liên kết web
Quảng cáo
Đoàn thanh niên
00:07 NGÀY 14/07/2020
Giải Giao Lưu Bóng Đá Mini Nam
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
         Thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020 Đoàn cơ sở TTYT phối hợp với chính quyền và Công đoàn cơ sở TTYT xây dựng kế hoạch tổ chức giải giao lưu bóng đá mini nam chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  
          Tham gia giải có mời các đơn vị kết nghĩa là xã Đoàn Ngọc Chúc, Bàn Thạch và mời thêm xã Đoàn Ngọc Thành tham dự. Tham dự lễ khai mạc giải có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, BGĐ TTYT cũng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã. Qua đó lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Nhân dịp này giúp tăng thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa Đoàn cơ sở TTYT và các xã Đoàn kết nghĩa.
 
           Kết quả chung cuộc đội bóng TTYT đạt giải nhất, đội xã Đoàn Ngọc Thành đạt giải nhì, đội bóng xã Đoàn Bàn Thạch đạt giải ba và đội bóng xã Đoàn Ngọc Chúc đạt giải khuyết khích. 
Bài viết cùng chủ đề